شماره کارت برای انتقال وجه

اگر نمی توانید پرداخت آنلاین کنید به راحتی کارت به کارت کنید...

شماره کارت : ۵۶۳۶-۹۳۶۰-۳۳۷۴-۶۱۰۴

شماره حساب : ۸۶۴۴۴۱۷۴۸۱

شماره شبا : ۸۱-۴۱۷۴-۸۶۴۴-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۱۲۰-IR97

به نام : علیرضا آذرخش آلوچه

کاربر عزیز اگر واریز کردید فیش واریزی خود را از فرم زیر برای ما ارسال کنید